Hur politikerna bestämde å våra vägnar

Ta reda på vad för åsikt ledamöterna av Europaparlamentet och de nya kandidaterna i 2019-valet har om 25 nyckelfrågor som Europaparlamentet har tagit ställning till de senaste fem åren

Vad organisationer säger

Behöver du pålitligt råd? Kolla upp synpunkter och förslag från organisationer i det civila samhället.