Om YourVoteMatters.eu

YouVoteEU är en flerspråkig digital plattform utformad som ett innovativt kommunikationsmedel mellan kandidater och väljare inför Europaparlamentsvalen 2019.

Plattformen är utvecklad av fem europeiska organisationer, bestående av: Associazione Riparte il futuro (Italien), VoteWatch Europe (Belgien), European Citizen Action Service (Belgien), Vouliwatch (Grekland) and Collegium Civitas (Polen) med målet att främja att en dialog förs mellan all aktörer involverade i den kommande valomgången (politiker, politiska partier, medborgare, organisationer samt intressenter).

Den inkluderar följande sektioner och verktyg, som var och en förklaras närmare på varje sektions huvudsida:

  1. Nyheter och åsikter

Denna sektion består av en serie policydebriefings rörande de senaste politiska händelserna i Europaparlamentets valkampanj. Den håller dig även informerad om faserna i detta speciella onlineprojekt.

  1. Match Your Vote

Genom att rösta på 20 nyckelfrågor som ledamöterna av Europaparlamentet också har röstat på de senaste fem åren så kan du ta reda på vilken nuvarande ledamot eller ny kandidat som mest delar dina åsikter.

Vi har valt 20 omröstningar som har gett upphov till en hel del debatter, både inom och utanför Europarlamentet. Vårat urval är per definition subjektivt. För att göra detta verktyg enkelt att använda och förstå har vi förenklat titlarna på omröstningarna. För en mer fullständig förklaring och förståelse av omröstningarna bör användarna vända sig till VoteWatch Europes hemsida (www.votewatch.eu), och till de fullständiga texterna till de föreslagna omröstningarna.

För de nuvarande ledamöterna bygger de 20 svaren på deras offentligt tillgängliga röstregister. Nya kandidater inkluderas när de har besvarat ett online-frågeformulär bestående av samma 20 frågor. Endast nya kandidater som har besvarat detta frågeformulär ingår i verktyget. Om du är en kandidat som vill bli inkluderad i verktyget, var god kontakta oss.

  1. Var står dom

Eftersom alla aktörer involverade i valet är lika viktiga så framhäver YouVoteEU allas profiler och synpunkter på 20 frågor som påverkar din vardag. Denna sektion består av två delar:

  • Hur politiker beslutar å våra vägnar – vilket visar dig hur varje ledamot, ny kandidat, och Europeisk grupp har röstat på 20 nyckeldossier som definierar ett antal policyområden
  • Vad organisationer säger De EU-överspännande och nationella intressenternas ställningar framhävs systematiskt genom ett par verktyg: standardprofiler och en förslagsknapp där de kan uttrycka tankar, problem och frågor angående kandidaternas manifest.
  1. Möjliga framtider

Denna sektion visar dig vad resultaten av omröstningar i Europaparlamentet på 20 nyckelfrågor skulle vara om alla användare av denna websida hade röstat på dem istället för ledamöterna. Vi ger dig även möjligheten att skapa ditt eget scenario genom att fördela platser till varje parti, baserat på din egen förutsägelse av valresultatet.

Detta projekt finansieras av Europeiska unionens program för Rättsliga frågor (2014-2020) / program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014-2020). Innehållet på denna websida ansvaras för endast av dess innehavare och återspeglar inte på något sätt Europeiska kommissionens synpunkter.