Om våra partnerorganisationer

Plattformen är utvecklad av fem europeiska organisationer, bestående av: Associazione Riparte il futuro (Italien), VoteWatch Europe (Belgien), European Citizen Action Service (Belgien), Vouliwatch (Grekland) and Collegium Civitas (Polen) med målet att främja att en dialog förs mellan all aktörer involverade i den kommande valomgången (politiker, politiska partier, medborgare, organisationer, samt intressenter).

  1.  Associazione Riparte il futuro (Italien)

Riparte il futuro är en Italiensk ideell förening grundad januari 2013, med målet att främja transparens och bekämpa korruption genom befrämjandet samt utvecklandet och spridandet av digitala verktyg och onlineverktyg. Genom åren har Riparte il futuro nått ut till, engagerat, samt möjliggjort för – via digitala kampanjer – över 1.1 miljoner användare att delta i antikorruption- och transparensinitiativ.

Kontaktuppgifter:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/senza.corruzione.riparte.il.futuro/

Twitter: https://twitter.com/riparteilfuturo

 

  1. VoteWatch Europe (Belgien)   

VoteWatch Europe är en ledande Brysselbaserad tankesmedja som formar EU-policydebatten genom att bestå med insiktsfulla analyser och förutsägelser grundade på verifierad politisk data. De är specialiserade på att samla, tolka, och kommunicera stora datamängder om politiska beslut till både sakkunniga och icke-sakkunniga läsare, och är den av Europaparlamentariker mest följda onlineplatformen, enligt oberoende studier. VoteWatch Europe har redan skapat ett par liknande onlineprojekt under upptakten till Europaparlamentsvalet 2014, under namnen Electio2014 (http://www.votewatch.eu/electio/) och MyVote2014 (http://www.votewatch.eu/myvote/).

Kontaktuppgifter:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/VoteWatchEurope

Twitter: https://twitter.com/VoteWatchEurope

 

  1. European Citizen Action Service (Belgien)

European Citizen Action Service (ECAS) är en internationell ideell organisation, med säte i Bryssel, med paneuropeiskt medlemskap och 27 år av erfarenhet i att hjälpa medborgare att utöva sina rättigheter, samt att främja öppet och inkluderande beslutsfattande. Deras uppdrag är att bemyndiga medborgare för att skapa en mera inkluderande och öppen Europeisk Union genom att: (A) Främja och försvara medborgares rättigheter och (B) Utveckla och stödja mekanismer för att öka medborgares och medborgarorganisationers demokratiska deltagande i, och engagemang med, EU.    

Kontaktuppgifter:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ecas.europe/

Twitter: https://twitter.com/ecas_europe

 

  1. Vouliwatch (Grekland)

Vouliwatch är en opartisk parlamentarisk övervakningsorganisation som grundades och lagligt registrerades i Aten mars 2014, som svar på den stora desillusionering som återfanns bland stora delar av den grekiska befolkningen gentemot parlamentarisk demokrati och det grekiska politiska systemet i allmänhet. Organisationens huvudsyfte är att överbygga klyftan mellan medborgare och deras politiska representanter samtidigt som de främjar en kultur av öppenhet, ansvarstagande, och aktivt medborgarskap.

Kontaktuppgifter:

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vouliwatch/

Twitter: https://twitter.com/vouliwatch    

 

  1. Collegium Civitas (Polen)

Collegium Civitas är en institution för högre utbildning som grundades 1997 i Warszawa. Den verkar under Polska Vetenskapsakademins fem olika instituts beskydd och är det första ideella, privata universitetet i Polen öppet för nya och givande innovationer inom högre utbildning: tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, närmare föreläsare-studentrelationer, utlandsstudier, praktikplatser , samt uppmuntran och tillsyn av enskilda studentforskningsprojekt. Collegium Civitas är också ett vetenskapligt centrum för excellens och utför många transversella forskningsprogram och projekt inom internationella partnerskap.

Kontaktuppgifter:

E-mail: [email protected]

Facebook:  https://www.facebook.com/CollegiumCivitas.English

Twitter: https://twitter.com/CollegiumC

 

Vi tackar Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor för att ge medel till den svenska språksversionen av webbplatsen.
 

Kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ungciv

Twitter: https://twitter.com/ungciv