Alternativa framtider

Europaparlamentets ledamöter antar EU-lagstiftning å dina vägnar. Men hur skulle det bli om användarna av denna webbplats och medborgare i allmänhet bestämde resultatet av varje omröstning?

Här kan du se vad resultatet av 25 nyckelomröstningarsom som ägde rum i Europaparlamentet under de senaste fem åren skulle ha varit om användarna av denna webbplats hade röstat direkt på dem.

Du kan också skapa ditt eget scenario genom att förutse hur många platser varje europeisk politisk grupp kommer att vinna vid Europaparlamentsvalet och se hur detta skulle påverka EU:s beslut.

Ditt scenario

Hur många platser kommer varje politisk grupp att vinna? Gör din egen förutsägelse och se vilken inverkan förändringarna kan ha på EU:s beslut

PLATSER ATT FÖRDELA:

0
ALDE/ADLE
Greens/EFA
GUE-NGL
NI
ECR
EFDD
S&D
EPP
ENF
SPRING
VOLT

UPPDATERA RESULTATEN

Ämne
Hur Europaparlamentarikerna röstade
Hur användarna röstade
Ditt scenario
1

Bör det finnas en skatt på företag som använder robotar, som ett sätt att stödja socialförsäkringssystemet?

49.35%
47.06%
3.59%
55.48%
29.30%
15.22%
0%
0%
0%
2

Bör EU införa strängare regler om integriteten för online kommunikation (med potentiella konsekvenser för tillväxten av digitala företag)?

51.46%
45.31%
3.24%
58.40%
28.27%
13.32%
0%
0%
0%
3

Bör EU finansiellt stödja visselblåsare, som uppmärksammar misskötsel genom att lämna ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ?

49.40%
48.35%
2.25%
64.09%
20.17%
15.74%
0%
0%
0%
4

Ska verbala missbruk relaterade till könsidentitet och sexuell läggning straffas med straffrättsliga följder (med potentiella konsekvenser för yttrandefrihet)?

67.45%
22.48%
10.07%
50.30%
36.86%
12.84%
0%
0%
0%
5

Även om vissa typer av verbalt missbruk bör tas itu med är det inte alltid lätt att bestämma vad som är en förolämpning och vad som är ett uttryck av politiska eller religiösa åsikter. Att uttrycka sig fritt och att hålla åsikter är en mänsklig rättighet

66.55%
24.10%
9.35%
69.52%
21.65%
8.84%
0%
0%
0%
6

Bör EU-länder tillåtas återinföra gränskontroller inom Schengenområdet?

75.52%
15.80%
8.67%
60.64%
30.05%
9.31%
0%
0%
0%
7

Bör EU införa sanktioner för EU:s medlemsstater som inte följer EU:s regler om behandlingen av djur?

68.54%
25.35%
6.10%
79.61%
11.12%
9.27%
0%
0%
0%
8

Bör EU-politiker stödja en snabbare avveckling av subventioneringen av fossila bränslen?

49.03%
46.18%
4.80%
76.66%
12.36%
10.98%
0%
0%
0%
9

Bör beslutsfattare sätta högre mål för att minska metanutsläppen (som främst genereras av produktionen av fossila bränslen samt boskap)?

59.18%
38.85%
1.97%
75.60%
14.29%
10.10%
0%
0%
0%
10

Bör EU beskatta plast och engångsprodukter för att finansiera EU:s budget, som ett sätt att begränsa dess användningen?

77.12%
21.73%
1.15%
75.51%
17.56%
6.93%
0%
0%
0%
11

Bör en gemensam minimibolagsskattesats på minst 20% införas i EU?

60.09%
36.67%
3.24%
45.97%
31.23%
22.80%
0%
0%
0%
12

Bör det finnas en europeisk myndighet med befogenhet att genomdriva skatteefterlevnad?

53.88%
30.30%
15.82%
61.21%
22.46%
16.33%
0%
0%
0%
13

Bör en skatt på finansiell verksamhet finansiera EU:s budget?

74.38%
22.55%
3.07%
47.24%
31.40%
21.36%
0%
0%
0%
14

Bör EU:s fleråriga budget för perioden 2021-2027 förstoras ytterligare?

72.62%
24.55%
2.83%
46.16%
24.25%
29.58%
0%
0%
0%
15

Bör EU spendera mer pengar på att stödja småbönder mot volatiliteten i jordbrukspriserna?

49.10%
47.90%
2.99%
66.18%
19.89%
13.93%
0%
0%
0%
16

Bör EU-institutionerna främja omförhandlingar av statsskulden i de mest skuldsatta länderna?

49.26%
25.07%
25.67%
63.56%
19.10%
17.33%
0%
0%
0%
17

Bör EU införa gemensamma regler om minimiinkomst, vilket sannolikt skulle tvinga vissa medlemsstater att höja sin minimiinkomst ?

54.74%
43.88%
1.38%
63.94%
25.88%
10.18%
0%
0%
0%
18

Bör beslutsfattare vidta starkare åtgärder för att begränsa användningen av tillfälliga anställningsavtal?

55.11%
38.36%
6.53%
59.38%
24.96%
15.65%
0%
0%
0%
19

Bör EU ekonomiskt sanktionera länder som bryter mot EU:s grundregler om rättsstatsprincipen?

67.74%
28.30%
3.96%
76.88%
13.70%
9.42%
0%
0%
0%
20

Bör en majoritet av de nationella parlamenten få befogenhet att inlägga veto mot EU-lagstiftning?

50.16%
44.32%
5.52%
43.04%
39.23%
17.73%
0%
0%
0%
21

Bör Europeiska försvarsunionen i slutändan leda till inrättandet av europeiska väpnade styrkor?

55.14%
43.42%
1.45%
52.53%
33.76%
13.71%
0%
0%
0%
22

Bör EU söka närmare handelsrelationer med USA?

61.50%
33.99%
4.51%
44.00%
31.16%
24.84%
0%
0%
0%
23

Bör EU avsluta sin politik med ekonomiska sanktioner mot Ryssland?

57.14%
42.24%
0.62%
42.64%
37.44%
19.92%
0%
0%
0%
24

Bör EU-beslutsfattare vidta åtgärder för att begränsa Kinas export till EU-marknaden?

57.19%
37.63%
5.19%
48.88%
28.39%
22.73%
0%
0%
0%
25

Bör EU stödja erkännandet av Palestina som stat och tvåstatslösningen?

71.45%
12.63%
15.93%
61.82%
14.73%
23.45%
0%
0%
0%