Πώς αποφάσισαν οι πολιτικοί για λογαριασμό μας

Ευρωπαϊκό Κόμμα
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Flag
Belgium
Non-attached Members
τις ψήφοι του κόμματος
Καμία Ψήφος